HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Đặt hàng 1

(08) 6270 8787

Đặt hàng 2

(08) 6292 4528

Đặt hàng 3

0987 013 502

Tư vấn pha chế

0907 961 607

Nguyên liệu trà sữa

Cart :

0 - 0

THẠCH ĐÀI LOAN

160.000 VND

165.000 VND

160.000 VND

165.000 VND

160.000 VND

165.000 VND

160.000 VND

165.000 VND

160.000 VND

165.000 VND

160.000 VND

165.000 VND

160.000 VND

165.000 VND

160.000 VND

165.000 VND

185.000 VND

190.000 VND

185.000 VND

190.000 VND

185.000 VND

190.000 VND

185.000 VND

190.000 VND

185.000 VND

190.000 VND

    Hỗ trợ trực tuyến

    Quảng cáo

    HỌC PHA CHẾ TRÀ SỮA MỞ QUÁN CAO CẤP

    Thống kê