CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CÔNG TY TNHH VUA AN TOÀN

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
 
Khi quý khách mua hàng có áp dụng chính sách bảo hành (dụng cụ, máy móc), quý khách sẽ được nhận 1 Phiếu xuất kho kiêm bảo hành bao gồm tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại, tên sản phẩm, số lượng, thời gian bảo hành có chữ kí của nhân viên bán hàng và dấu mộc đỏ của công ty. Phiếu này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản, Phiếu có giá trị trong thời gian bảo hành.
Điều kiện áp dụng bảo hành:
  • Các sự cố lỗi của nhà sản xuất như lỗi các phụ kiện không khớp, không đúng theo quy định,..v..v công ty sẽ áp dụng bảo hành cho quý khách.
  • Các trường hợp lỗi do cháy chập, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lỗi do nguyên nhân chủ quan,... công ty sẽ không áp dụng bảo hành.
  • Các trường hợp khác như gãy, hư hỏng các phụ kiện, lỗi từ phía quý khách hàng, công ty sẽ áp dụng sửa chữa, thay thế phụ kiện có tính phí.
  • Khi sản phẩm xảy ra lỗi, đề nghị quý khách hàng mang phiếu xuất kho kiêm bảo hành và sản phẩm của công ty đến để nhân viên kiểm tra và tiến hành thực hiện bảo hành.